ԱՂ

Աղը կենսական նշանակություն ունի մարդու, ինչպես նաև բոլոր այլ կենդանի էակների կենսագործունեության համար։ Աղի մեջ քլորի իոնը հանդիսանում է հիմնական նյութը ստամոքսահյութի կարևոր բաղադրիչի` աղաթթվի արտադրության համար: Նատրիումի իոնները, այլ տարրերի իոնների հետ միասին, մասնակցում են նյարդային ազդակների փոխանցմանը, մկանային մանրաթելերի կծկմանը, այդ  պատճառով մարմնում դրանց անբավարար խտությունը հանգեցնում է ընդհանուր թուլության, հոգնածության ավելացման և նյարդամկանային այլ խանգարումների:

Խոհարարության մեջ աղը կիրառվում է որպես կարևոր համեմունք։ Աղն ունի  յուրաքանչյուր մարդու  ծանոթ  բնորոշ համ, առանց որի սնունդը անհամ է թվում։

Ընկերությունն առաջարկում է Խոհարարական խոշոր աղ և Յոդացված աղ: 

ԱՂ ՅՈԴԱՑՎԱԾ

ԱՂ ԽՈՇՈՐ